ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :  โรงเรียนวัดบ้านช้าง   ต.ลำตาเสา     อ.วังน้อย     จ.พระนครศรีอยุธยา

 
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ/สัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารงานโรงเรียน
 
 
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
สถิตผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

 

 

 

NEW
     

          โรงเรียนวัดบ้านช้าง ร่วมกับคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กำหนดจัดงานฉลอง ครบรอบ ๘๐ ปี โรงเรียน และงานร้อยใจประสานใจ ครั้งที่  ๑๒ (ศิษย์เก่า) ในวันเสาร์ที่ ๒๙ มีนาคม  พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งมีกิจกรรมทั้งกลางวัน และกลางคืน   โรงเรียนได้จัดทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา เพื่อหารายได้พัฒนาคุณภาพการศึกษา และพัฒนาโรงเรียนด้านต่าง ๆ เพื่อบุตรหลานของท่าน

       จึงขอเรียนเชิญท่านและครอบครัวที่มีใจเป้นกุศลร่วมเป้นเจ้าภาพกองผ้าป่าสามัคคีในครั้งนี้
กองละ  ๒,๕๕๗  บาท หรือตามกำลังศรัทธาของท่าน

      ติดต่อได้ที่  ผู้อำนวยการโรงเรียน     085 - 9856627
                        ครูวิโรจน์                        086 - 5191711

                       และคณะครูทุกท่าน         035 - 275002ข่าว/กิจกรรมโรงเรียน
                                                
กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 2556  NEW.
        

โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๓ ไปแข่งขันต่อระดับชาต
ที่โรงเรียน พิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กทม.
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ของ
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) การงานอาชีพและเทคโนโลย

    - กิจกรรมการวาดภาพด้วย
โปรแกรม  Paint ประเภท
นักเรียน  ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

    - ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
       
        1. เด็กชายกิตติพศ   อินตะนัย
        2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย

ครูผู้สอน นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ และนางนภาพร  พลสำราญ

       

กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับภาค(Child show) 2556

   โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปะ
หัตถกรรมนักเรียนดับเขต สพป.อย.๑ ครั้งที่ ๖๓ ไปแข่งขันต่อระัดับภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้
      - เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
        กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
         ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

       
1. เด็กชายกิตติพศ   อินตะนัย
        2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย

ครูผู้สอน นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ และนางนภาพร  พลสำราญ

   และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่
เมืองทองธานี ในวันที่  ๑๘ -๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

     
กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับภาค(Child show) 2555
   โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปะ
หัตถกรรมกันกเรียนดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒ ไปแข่งขันต่อระัดับภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้
    1. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
         ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
       
1. เด็กหญิงวนิดา  แทนสีดา
        2. เด็กชายเด็กชายอดิศักดิ์  เหลืองอร่าม
ครูผู้สอน นางนันทวรรณ   ตั้งอารมย์

    2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคำคม
        ได้รับรางวัลเข้าร่วม ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก
       
  1. เด็กชายทศพร  เหลืองอร่าม
         2. เด็กชายภัทรพล  ไข่พลาย

ครูผู้สอน นายณฐดนย์ เย็นใจมา  และนางศรีนวล ขอพร
 
       
ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
 

 


 
 
ภาพบุคลากร
 
 
 
 
ตราโรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนวัดบ้านช้าง
ตำบลลำตาเสา      อำเภอวังน้อย        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
E-Mail : Nanthawan5@hotmail.com