ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :  โรงเรียนวัดบ้านช้าง   ต.ลำตาเสา     อ.วังน้อย     จ.พระนครศรีอยุธยา

 
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ/สัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารงานโรงเรียน
 
 
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
สถิตผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

 

 

 

NEW

        โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและ
ภาคตะวันออกที่จังหวัดนนทบุรี   
2 รายการ คือ 
       1. การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ระดับชั้น ป.1 - ป.3 ได้รับรางวัลเหรียญทอง

       2. การวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้   
           ไม่กำหนดช่วงชั้น
    ได้รับรางวัลเหรียญทอง

 

ข่าว/กิจกรรมโรงเรียน
                                                
สโมสรไลออนส์อยุธยาจัดกิจกรรม ณ โรงเรียนวัดบ้านช้าง
          สโมสรไลออนส์อยุธยาจัดกิจกรรมสู่ชุมชน   ณ โรงเรียนวัดบ้านช้างมอบทุนการศึกษาให้นักเรียน  25  ทุน
ทุนละ 1,000 บาท และจักรยานยืมเรียนให้นักเรียน   27  คัน  ให้ถุงยังชีพ  300 ถุงให้กับครอบครัวยากจน  และจัดให้ บริการตัดผมฟรี  วัดสายตาแจกแว่นฟรี  สอนอาชีพให้ฟรี 
กิจกรรมกีฬาภายใน2557
  โรงเรียนวัดบ้านช้างจัดกิจกรรมแข่งขัน
กรีฑา -กีฬาภายใน 31 ก.ค. - วันที่ 1 ส.ค.2557
กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 2557
   โรงเรียนวัดบ้านช้าง จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
สู่อาเซียนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมไหว้ครู 2557
     
      โรงเรียนวัดบ้านช้างจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2557  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน 2557
กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 2556 
        

โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๓ ไปแข่งขันต่อระดับชาต
ที่โรงเรียน พิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กทม.
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ของ
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) การงานอาชีพและเทคโนโลย

    - กิจกรรมการวาดภาพด้วย
โปรแกรม  Paint ประเภท
นักเรียน  ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

    - ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
       
        1. เด็กชายกิตติพศ   อินตะนัย
        2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย

ครูผู้สอน นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ และนางนภาพร  พลสำราญ

       

กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับภาค(Child show) 2556

 

   โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปะ
หัตถกรรมนักเรียนดับเขต สพป.อย.๑ ครั้งที่ ๖๓ ไปแข่งขันต่อระัดับภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้
      - เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
        กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
         ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

       
1. เด็กชายกิตติพศ   อินตะนัย
        2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย

ครูผู้สอน นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ และนางนภาพร  พลสำราญ

   และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่
เมืองทองธานี ในวันที่  ๑๘ -๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

     
       
ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
 

 


 
 
ภาพบุคลากร
 
 
 
 
ตราโรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนวัดบ้านช้าง
ตำบลลำตาเสา      อำเภอวังน้อย        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
E-Mail : Nanthawan5@hotmail.com