ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ :  โรงเรียนวัดบ้านช้าง   ต.ลำตาเสา     อ.วังน้อย     จ.พระนครศรีอยุธยา

 
ประวัติโรงเรียน
ปรัชญา/คำขวัญ/สัญลักษณ์
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลนักเรียน
คณะกรรมการสถานศึกษา
การบริหารงานโรงเรียน
 
 
สพป.อยุธยา เขต 1
สพป.อยุธยา เขต 2
กระทรวงศึกษาธิการ
 
 
สถิตผู้เยี่ยมชม
 

 

 

 

 

 

 

 

NEW
 
ข่าว/กิจกรรมโรงเรียน
                                                
กิจกรรมกีฬาภายใน2557
  โรงเรียนวัดบ้านช้างจัดกิจกรรมแข่งขัน
กรีฑา -กีฬาภายใน 31 ก.ค. - วันที่ 1 ส.ค.2557
กิจกรรมภาษาอังกฤษสู่อาเซียน 2557
   โรงเรียนวัดบ้านช้าง จัดกิจกรรมภาษาอังกฤษ
สู่อาเซียนเมื่อวันที่ 19 กรกฎาคม 2557
กิจกรรมไหว้ครู 2557
     
      โรงเรียนวัดบ้านช้างจัดกิจกรรมไหว้ครู ประจำปี
การศึกษา 2557  เมื่อวันที่  12  มิถุนายน 2557
กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติ 2556 
        

โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขัน
ศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
ครั้งที่ ๖๓ ไปแข่งขันต่อระดับชาต
ที่โรงเรียน พิบูลประชาสรรค์ ดินแดง กทม.
เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 ของ
การศึกษาพิเศษ(เรียนร่วม) การงานอาชีพและเทคโนโลย

    - กิจกรรมการวาดภาพด้วย
โปรแกรม  Paint ประเภท
นักเรียน  ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น

    - ได้รับรางวัลเหรียญทองรองชนะเลิศอันดับที่ 1
       
        1. เด็กชายกิตติพศ   อินตะนัย
        2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย

ครูผู้สอน นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ และนางนภาพร  พลสำราญ

       

กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับภาค(Child show) 2556

 

   โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปะ
หัตถกรรมนักเรียนดับเขต สพป.อย.๑ ครั้งที่ ๖๓ ไปแข่งขันต่อระัดับภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้
      - เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
        กิจกรรมการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียน ออทิสติก ไม่กำหนดช่วงชั้น
         ได้รับรางวัล เหรียญทองชนะเลิศ
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

       
1. เด็กชายกิตติพศ   อินตะนัย
        2. เด็กชายกิตติภณ  อินตะนัย

ครูผู้สอน นางนันทวรรณ ตั้งอารมย์ และนางนภาพร  พลสำราญ

   และได้เป็นตัวแทนไปแข่งขันต่อระดับประเทศที่
เมืองทองธานี ในวันที่  ๑๘ -๒๐ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๕๗

     
กิจกรรมแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับภาค(Child show) 2555
   โรงเรียนวัดบ้านช้างได้เป็นตัวแทนการแข่งขันงานศิลปะ
หัตถกรรมกันกเรียนดับเขตประถมศึกษา ครั้งที่ ๖๒ ไปแข่งขันต่อระัดับภาคกลางและภาคตะวันออก ดังนี้
    1. กลุ่มสาระการงานอาชีพและเทคโนโลยี
        กิจกรรมการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
         ได้รับรางวัล เหรียญทอง
ระดับภาคกลางและภาคตะวันออก
       
1. เด็กหญิงวนิดา  แทนสีดา
        2. เด็กชายเด็กชายอดิศักดิ์  เหลืองอร่าม
ครูผู้สอน นางนันทวรรณ   ตั้งอารมย์

    2. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมคำคม
        ได้รับรางวัลเข้าร่วม ระดับภาคกลาง และภาคตะวันออก
       
  1. เด็กชายทศพร  เหลืองอร่าม
         2. เด็กชายภัทรพล  ไข่พลาย

ครูผู้สอน นายณฐดนย์ เย็นใจมา  และนางศรีนวล ขอพร
 
       
ข่าวการศึกษา
 
 
 
 
 

 


 
 
ภาพบุคลากร
 
 
 
 
ตราโรงเรียน

 

 

 

โรงเรียนวัดบ้านช้าง
ตำบลลำตาเสา      อำเภอวังน้อย        จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
โทรศัพท์ :
E-Mail : Nanthawan5@hotmail.com